Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce.Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista

w Dziale Utrzymania

 

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ,Zarząd Zlewni Gliwice

ul . Robotnicza 2 44-100 Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Nadzór nad właściwym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych.
 • Udział w kontrolach dot. Oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych

na ciekach i śródlądowych drogach wodnych.

 • Opiniowanie dokumentacji dla obiektów obcych na śródlądowych drogach wodnych na obszarze działania ZZ Gliwice.
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w sprawach związanych z wykorzystaniem, eksploatacją i rozwojem dróg wodnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem, poprawą stanu i kontrolą szlaku żeglugowego.
 • Sporządzanie komunikatów żeglugowych o aktualnych warunkach nawigacyjnych na śródlądowych

drogach wodnych.

 • Zapewnienie właściwych warunków nawigacyjnych, zgodnych z obowiązującą klasyfikacją dróg wodnych poprzez właściwe oznakowanie szlaku i utrzymanie parametrów tranzytowych.
 • Organizowanie i nadzór nad pracami pogłębiarskimi związanymi z udrożnieniem szlaku żeglownego.
 • Prowadzenie ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz oraz wydatków ponoszonych na rozwój

i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych.

 • Planowanie robót konserwacyjnych i określenie zakresu robót remontowych na śluzach i szlaku żeglownym, a także dla likwidacji miejsc utrudniających żeglugę.

  Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu ochrony środowiska, budownictwa lub dziedzin pokrewnych, hydrologii, inżynierii wodnej.
 • Doświadczenie zawodowe min. 1 rok
 • Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

 

 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość.

 

 

Mile widziane:

 

 • Wiedza w sprawach gospodarki wodnej.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych, elektrycznych, UDT.

 

 

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 30.09.2019r
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Młodszy Specjalista ZPU /2/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.