Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Rozliczeń Projektów

 

Miejsce pracy: Opole ul.Odrowążów 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Monitorowanie oraz bieżąca analiza możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji.
 • Przygotowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosków o dofinansowanie – zgodnie z treścią obowiązujących rozporządzeń, wytycznych i zaleceń dla beneficjentów poszczególnych programów operacyjnych.
 • Współudział w pracach dotyczących sporządzania wymaganych studiów wykonalności projektów.
 • Bieżąca współpraca z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi w zakresie dotyczącym przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych analiz, badań i ekspertyz dotyczących realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Bieżące śledzenie zmian w opisach priorytetów poszczególnych programów operacyjnych oraz wskazywanie możliwości złożenia wniosków dla projektów konkursowych lub kluczowych (indywidualnych).
 • Przygotowywanie wniosków o płatności w ścisłej współpracy z merytorycznymi Działami PGW WP.
 • Monitorowanie procesu realizacji projektu od momentu złożenia dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o płatność końcową.
 • Udział w prowadzonych przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące wizytach monitorujących, kontrolach i audytach i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, wyjaśnień i odpowiedzi.
 • Udział w naradach dotyczących problematyki wsparcia finansowego na realizację projektów inwestycyjnych oraz problematyki związanej z opracowywaniem Strategii Rozwoju.
 • Przygotowywanie niezbędnych sprawozdań z realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych w zakresie udzielonych dofinansowań.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.
 • Dbałość o właściwą promocję wdrażanych projektów

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe – ekonomiczne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
 • znajomość unijnych i krajowych procedur i wytycznych dotyczących pozyskiwania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracy,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • dokładność i sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • biegła znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point,
 • min. 1 - rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista ds. Rozliczeń Projektów /JRP 7 /2/10/2019." zawierające poniższą klauzulę:

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.

 

 Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.11.2019

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.