Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Opłat i Opomiarowania

Miejsce pracy: Gliwice ul. Robotnicza 2

 •  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1.Prowadzenie i obsługa spraw związanych z instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu  wodami w tym:

 • opłatami za usługi wodne,
 • opłatami podwyższonymi,
 • należnościami za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych,
 • wystawianie i przekazywanie informacji, wydawanie decyzji w sprawach opłat za usługi wodne
 • rozpatrywanie reklamacji dot. opłat za usługi wodne,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z KPA w zakresie wystawianych decyzji,
 • sporządzanie uzupełniającej dokumentacji związanej ze złożoną skargą na wydaną decyzję,
 • obsługa systemu poboru opłat i należności,
 • prowadzenie bazy podmiotów korzystających z usług wodnych i zobowiązanych do uiszczania innych opłat i należności,
 • prowadzenie innych spraw związanych z systemem poboru opłat i należności,
 • weryfikacja legalności urządzeń pomiarowych,

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość obsługi programu MS Office, Excel,
 • znajomość ustawy Prawo Wodne, procedur administracyjnych – KPA,

Pozostałe wymagania niezbędne:

 •  umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • analityczne myślenie i kreatywność,
 • umiejętność redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem,
 • rzetelność, systematyczność, terminowość,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,

 Wymagania dodatkowe:

 •  mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub innych instytucjach, na stanowisku, które wymagało znajomości stosowania przepisów prawa administracyjnego, wodnego,
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX lub Legalis,

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju, 

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista w Dziale Opłat i Opomiarowania  ,,10/2019." zawierające poniższą klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.01.2020

 Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.