Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista w Wydziale Organizacji

Miejsce pracy: Gliwice ul. Sienkiewicza 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie obsługi administracyjno – gospodarczej, w tym prowadzenie archiwum zakładowego,
 • nadzór nad prawidłowym wyposażeniem i utrzymaniem zasobów lokalowych,
 • prowadzenie administracji obiektów,
 • zapewnienie obsługi gospodarczej, transportowej, zaopatrzenia materiałowego i sprzętowego,
 • prowadzenie wykazu zużycia paliwa zakupionego do pojazdów służbowych i sprzętu,
 • przygotowywanie pełnomocnictw dla pracowników PGW WP RZGW w Gliwicach oraz prowadzenie rejestru,
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania informacji publicznych,
 • przestrzeganie przepisów kancelaryjno archiwalnych, w tym: znakowanie, gromadzenie
  i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzanych postępowań,
 • zarządzanie flotą samochodową,
 • obsługa Sekretariatu oraz Biura Obsługi Klienta,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „ Specjalista w Wydziale Organizacji ”  ,,11/2019." zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.12.2019

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.