Wody Polskie w Gliwicach były dziś gospodarzem konferencji rozpoczynającej modernizację jazów odrzańskich na Stopniach Wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń. Realizowane w ramach projektu zadania umożliwią nie tylko poprawę żeglowności na Odrze, ale również poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Awaryjność, usterki, brak pewności co do bezpieczeństwa w czasie wezbrania, czy zależność od zjawisk lodowych. To tylko niektóre z powodów, dla których Wody Polskie w Gliwicach podjęły decyzję o konieczności modernizacji administrowanych jazów na Odrze. Obiekty te, tak jak w przypadku jazów w Krępej, Groszowicach i Dobrzeniu, zostały wybudowane w latach ’70 minionego wieku. Regularnie pojawiające się problemy w eksploatacji, związane z ich długoletnim funkcjonowaniem, wymusiły konieczność gruntownego remontu.

W trakcie konferencji, która odbyła się na Stopniu Wodnym w Dobrzeniu, przedstawiono zakres prac jakie zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)”. Dotychczas istniejące na trzech obiektach jazy sektorowe zostaną zastąpione przez mniej problematyczne jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem. Ta zmiana wpłynie korzystnie na większą możliwość ich bezproblemowego użytkowania, bowiem nowe jazy klapowe są znacznie bardziej odporne m.in. na temperatury i zjawiska lodowe. Dodatkowo przebudowane lub zbudowane od podstaw zostaną obiekty towarzyszące, takie jak przepławki dla ryb, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia brzegowe, ubezpieczenia poszurów, kładki technologiczne, sterownie i maszynownie. Modernizacja umożliwi poprawę stopnia żeglowności Odry i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Co prawda jazy nie pełnią bezpośrednio funkcji ochronnej, przeciwpowodziowej, ale ich bezproblemowe działanie i niezawodność w zakresie sterowania są niezbędne w przypadku wezbrania wód. Dzięki regulacji przepuszczania wód powodziowych przez zamknięcia jazów, możliwe jest zmniejszenie skutków powodzi.

- Lata eksploatacji tych obiektów oraz zmienne warunki atmosferyczne, na które jazy są stale narażone, powodują częste awarie, wymuszają konieczność kosztownych napraw, nie dają satysfakcjonującej nas pewności co do niezawodności funkcjonowania, a co za tym idzie bezpieczeństwa – dla pracowników, obsługi jazu, załóg jednostek pływających, a także w czasie wezbrań. To właśnie wtedy bardzo istotna jest możliwość szybkiego, sprawnego i bezpiecznego położenia jazu, aby nie utrudniać spływu wód wysokich – powiedział w trakcie wydarzenia Mirosław Kurz – dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Delegatury Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, główni przedstawiciele wykonawców – prezesi firm EKO-WOD Sp. z o. o., Naviga-Stal Sp. z o. o. oraz POM Krapkowice. W kwestii zasadności inwestycji wypowiedziała się Gabriela Tomik - współpracującą z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych z ramienia Ministerstwa Infrastruktury.

- Muszę Państwu powiedzieć, że wiele osób czeka na przedmiotowe modernizacje. Cały czas przyświeca nam cel przełożenia części transportu na drogi wodne. Takie działania wiążą się ze stalą koniecznością realizacji nakreślonego planu. Jego efekty wymierne w momencie, gdy zmniejszy się ruch ciężarówek na drogach szybkiego ruchu, a zwiększy się przepływ towarów za pomocą ekologicznych środków transportu – powiedziała w trakcie wydarzenia Gabriela Tomik.

Głos zabrał również Mariusz Sośniak – Prezes Zarządu firmy „EKO-WOD Sp. z o. o.

- Kolejne modernizacje mają na celu zapobiegać trudnym sytuacjom na Odrze związanym m. in. z potencjalnymi powodziami. Jestem dumny z wielości i rozmachu zadań prowadzonych przez Wody Polskie właśnie w tym celu – stwierdził Mariusz Sośniak.

Ukończenie prac na trzech obiektach planowane jest na IV kwartał 2023 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz środków Skarbu Państwa.