Wody Polskie w Gliwicach zorganizowały sprzątanie Zbiornika Wodnego Pławniowice na plaży w miejscowości Niewiesze, które odbyło się w sobotę 28 maja. W akcji wzięli również udział lokalni mieszkańcy oraz partnerzy inicjatywy. W trakcie wydarzenia zebrano kilka ton śmieci.

Sprzątanie odbyło się w ramach kampani społecznej PGW Wody Polskie "Wody To Nie Śmietnik". Podobnie jak w ubiegłym roku, na plażę w Niewieszu przyszli mieszkańcy, dla których ważna jest czystość lokalnej przyrody, a także liczni partnerzy, którzy przygotowali atrakcje dla najmłodszych uczestników i merytorycznie wsparli akcję.

Sprzątanie połączone było z pokazem sprzętu służb ratowniczych oraz zagadkami wodnymi przygotowanymi przez pracowników Wód Polskich. W trakcie wydarzenia zebrano kilka ton śmieci różnego rodzaju. To mniej, niż podczas ubiegłorocznej edycji, jednak problem nieczystości pozostawianych w pobliżu terenów nadwodnych wymaga ciągłego uświadamiania jakie niebezpieczeństwa może wywoływać tak nieodpowiedzialne zachowanie. Dlatego też Wody Polskie w Gliwicach cały czas podejmują się podobnych akcji. Jeszcze w tym roku odbędzie się sprzątanie, m. in. Zbiornika Racibórz Dolny oraz Zbiornika Kuźnica Warężyńska.

Dziękujemy wszystkim uczestniom za udział w naszym wydarzeniu, w tym partnerom: Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, Urzędowi Gminy Rudziniec, WOPR Gliwice, Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Rudziniec, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu koło nr 43 Pyskowice oraz Castoramie Gliwice.