Dnia 6 marca br. w czasie jubileuszowej X konferencji miasta Kalety, dotyczącej turystki na terenie gminy, która odbyła się z udziałem gliwickich Wód Polskich omówiono rewitalizację zbiorników Zielona. Potocznie zwane stawami, zbiorniki górny i dolny na rzece Mała Panew, administrowane prze RZGW w Gliwicach, w sezonie letnim przyciągają mieszkańców i turystów, którzy odpoczywają nad wodą. W zasadzie przez cały rok w Zielonej można spotkać wędkarzy i spacerowiczów.

W ostatnim kwartale minionego roku gliwickie Wody Polskie zakończyły szereg prac w obrębie zbiorników, przygotowując tym samym obiekt do kolejnego sezonu letniego. Jak akcentowano w czasie konferencji, za sprawą prowadzonych robót utrzymaniowych ze skarp i dna kanału ulgi oraz rowów usunięto zakrzaczenia i porosty. Konserwacja zbiorników służy przede wszystkim bezpieczeństwu sąsiednich terenów. Gęsta roślinność może limitować spływ wód wysokich i tym samym zagrażać mieszkańcom na wypadek wezbrania. W ramach zaplanowanych prac usunięto również spowodowane przez aktywność bobrów ubytki w korpusie zapory czołowej zbiornika Zielona II. Obecność populacji bobrów na tym obszarze przyczyniała się do pogorszenia stanu technicznego stawów. W toku prac usunięto nory bobrowe zwłaszcza w korpusie zapory czołowej, zaś od strony zbiornika dolnego pojawiło się zabezpieczenie z siatki i narzutu kamiennego, które chroni obiekt przed drążeniem otworów w przyszłości i zniechęca bobry do przebywania na tym obszarze. Celem prac było zwłaszcza odstraszenie zwierząt od miejsc, w których przebywają ludzie i tym samym zachęcenie ich do bytowania na innym odcinku rzeki, z dala od obszaru zamieszkałego. W wyniku prowadzonych prac, dla których uzyskano wszelkie konieczne zgody i pozwolenia nie wyrządzono krzywdy bobrom. O same przeprowadzenie stosownych prac konserwacyjnych zabiegali mieszkańcy i lokalni włodarze. Wody Polskie, widząc taką potrzebę i przeprowadzając wizje terenowe, monitorujące populację bobrów podjęły decyzję o realizacji zadania.