Wody Polskie w Gliwicach prezentują informację o aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionie Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 15:35

Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że  z uwagi na przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Racibórz - Miedonia od dnia 14.05.2021r. od godziny 15:00 zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (Miasto Racibórz) - 181+300 (Granica RZGW Gliwice).

Armatorów prosimy o ustawienie swoich obiektów w bezpiecznych miejscach

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 12:45

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

W związku ze spływem wód opadowych, na odcinku górnej Odry stany wody układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 11:45

Zaledwie w przeciągu trzech godzin w powiecie raciborskim (Górny Śląsk) wczoraj spadło tyle wody co zazwyczaj w ciągu miarowego opadu w czasie całej doby. Intensywny deszcz, który towarzyszył nawałnicy zmienił spokojne lokalne potoki w rwące rzeki. Skutki ulewy odczuli mieszkańcy głównie powiatu raciborskiego, choć niespokojnie było także w okolicach Wodzisławia Śląskiego.

W dniu 13 maja 2021 r. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach otrzymało zgłoszenia dotyczące podtopień na terenie Nadzoru Wodnego Rybnik oraz Nadzoru Wodnego Racibórz. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uczestniczył w pracach w terenie.

W miejscowości Bluszczów, Olza, Buków stwierdzono występowanie wody brzegowej i zalewanie terenów przyległych. Woda wystąpił z brzegów cieków Łęgoń I, Łęgoń II i Łęgoń III. Cieki spełniły swoją funkcję odbiorników wód z dopływów usytuowanych w zlewni. 

W Gminie Lubomia z uwagi na przepływy znacznie przewyższające pojemność koryta doszło do wystąpienia wody z brzegów cieku Lubomka/Pleśnica i zalania przyległych terenów mieszkalnych. 

W miejscowości Rydułtowy przy ul. Maczka i Radoszowska, woda wyszła z koryta cieku Nacyna, zalewając posesje i domy mieszkalne.

W gminie i mieście Krzanowice lokalne podtopienia spowodowały zamknięcie drogi.

W Syrynii lokalne podtopienia spowodowały obsunięcie się części boiska w miejscowości Zawada.

W miejscowości Olza  w gminie Gorzyce pracownicy Wód Polskich przeprowadzili kontrolę przeciwpowodziowych wrót wałowych. Obiekt pracuje prawidłowo nie stanowi zagrożenia powodziowego, właściwie przeprowadza wodę z zawala do koryta rzeki Odry.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na posterunkach wodowskazowych Racibórz-Miedonia (z trendem malejącym) oraz Grabówka (trend niezmienny). Brak stanów alarmowych. W związku z intensywnymi opadami deszczu Starosta Raciborski oraz Starosta Wodzisławski ogłosili alarm przeciwpowodziowy.

Wszystkie zbiorniki administrowane przez RZGW Gliwice posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do pracy pozostają również zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków.

Prognoza meteorologiczna:

Piątek – sobota: W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Zanikające przelotne opady deszczu.

Sobota – niedziela: W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na kierunki południowe. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Jeżeli prognoza hydrologiczno – meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w ciągu najbliższych 72 godzin na terenie RZGW Gliwice nie występuje zagrożenie powodziowe.

**************************************************************

Aktualizacja, 13 maja 2021r., godz. 20.30

Górny Śląsk oraz region wodny Górnej Odry dzisiejszego wieczoru ponownie nękają burze z nawalnym deszczem. Służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w terenie i podejmują czynności. Pracę rozpoczęły przepompownie zbiornika Racibórz Dolny: Lubomia i Buków oraz upust Pogrzebień. Przerzucą one nadmiar wód ze zbiorników towarzyszących do czaszy polderu Racibórz Dolny, skąd woda zostanie bezpiecznie odprowadzona do koryta rzeki Odry. Jednocześnie pozwoli to na przyjęcie wód spływających w zlewni do zbiorników przy pomopowniach. Służby Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację na rzekach w regionie i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego w gminach.

Starosta raciborski wprowadził alam powodziowy na trenie powiatu. Na większości rzek na pograniczu powiatów wodzisławskiego i raciborskiego utrzymuje się woda brzegowa - cieki pozostają w korytach. 

**************************************************************

Słuzby Wód Polskich usuwają skutki nawalnego deszczu, który pojawił się w nocy na terenie Nadzoru Wodnego Prudnik. Liczne zatory powstałe w wyniku zebranych gałęzi i śmieci utrudniają przepływ na rzekach Dębowiecki i Trzebiniecki. Aktualnie sytuacja w tych dwóch miejscach jest ustabilizowana.

**************************************************************

Występujące punktowo burze z towarzyszącym im nawalnym opadem deszczu i gradu spowodowały podniesienie stanu wód w korytach rzek w regionie wodnym Górnej Odry. Niespokojny był zwłaszcza wieczór na terenie Raciborszczyzny oraz powiatu głubczyckiego, gdzie stany wód kształtowały się w strefie średniej i wysokiej z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Osobłodze na posterunku wodowskazowym w Racławicach Śląskich. Na rzece Opawie przekroczony został stan ostrzegawczy.

Stosunkowo duże opad atmosferyczny, występujące w krótkim czasie spowodowały spływ wód, głównie z pól i lokalne podtopienia posesji oraz infrastruktury drogowej w miejscowościach Ściborzyce Małe, Lisięcice oraz na terenie miejscowości Borucin. Na głównych ciekach naturalnych w zlewni Górnej Odry, takich jak m.in.: Osobłoga, Prudnik, Złoty Potok, Jarnołtówek utrzymano reżim koryt rzecznych i nie doszło do wezbrań.

Aktualnie dwa stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na wodowskazie Branice na Opawie oraz Bocznym korycie Opawy. W obydwu miejscach zaobserwować można trend malejący i stabilizującą się sytuację.

W regionie Małej Wisły sytuacja jest ustabilizowana. Nie odnotowano stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami oraz służbami zarządzania kryzysowego poszczególnych gmin. Informujemy także, że wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe mają zachowaną rezerwę powodziową, a poldery są przygotowane do pracy.

 

34 tony śmieci zebrane w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 32 tony odpadów wywiezionych z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w woj. świętokrzyskim – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce.

Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi. Problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tłumy ruszają wypoczywać nad wodą. W czasie pandemii porzucanie śmieci nad wodą jeszcze się zwiększyło. Od 2020 roku pracownicy Wód Polskich zgłaszają coraz więcej dzikich wysypisk z odpadami poremontowymi i wielkogabarytowymi. W samym tylko województwie dolnośląskim, w 2020 roku nad rzekami i zalewami zebraliśmy 500 ton śmieci. A nie jesteśmy jedynymi, którzy organizują takie akcje sprzątania! Szacujemy, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi pojawia się kilka tysięcy ton śmieci, część z nich niestety zalega, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Porzucone śmieci nie są obojętne dla ekosystemów, przedostają się do wód i w konsekwencji je zanieczyszczają. Naukowcy biją na alarm, ponieważ tworzywa sztuczne, ścieki i inne substancje, mogą prowadzić do trwałego skażenia wód oraz środowiska. Problem jest obserwowany na całym świecie, ale w naszym kraju wzrost zaśmiecania rzek czy okolic jezior.

Każda akcja sprzątania przynosi efekty, ale na krótko, bo w miejsce uprzątniętych odpadów, szybko pojawiają się nowe. Stąd najnowsza kampania edukacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spot filmowy "Portret pamięciowy", ma zwrócić uwagę na problem masowego zanieczyszczania polskich rzek i zbiorników wodnych. Kampania ma wymiar edukacyjny i przede wszystkim ma nakłonić każdego mieszkańca naszego kraju, do tego aby – nie porzucać śmieci. Działania informacyjne są prowadzone w telewizji, prasie i internecie. Szczegóły znajdują się na stronie Wód Polskich: www.wody.gov.pl w zakładce: Wody to nie śmietnik.

Spot filmowy kampanii Wody to nie śmietnik: "Portret pamięciowy"

 

BanerBTLK750x200 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Wód Polskich wtorek, 4 maja 2021 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy. Tego dnia biura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poszczególnych Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych będą nieczynne. Wszystkich klientów zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze.

Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych, dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy wiodące w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 27 aglomeracji spośród 126, przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. Do pozostałych aglomeracji konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie podanych informacji. W przypadkach, w których aglomeracje nie dokonały poprawy sprawozdania zgodnie ze wskazówkami RZGW, po raz kolejny zwracano się do Gmin zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich weryfikację.

Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu weryfikacji.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf)Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf 155 kB2021-04-22 14:012021-04-22 14:01

W związku z podniesieniem się stanu wód spowodowanym przez punktowe opady deszczu oraz topnienie śniegu na południu województwa śląskiego, Wody Polskie w Gliwicach publikują informację na temat aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Lokalnie podniesione stany wód zostały wywołane przez ostanie opady atmosferyczne oraz wzrost temperatury powietrza, co doprowadziło do topnienia śniegu na południu województwa śląskiego. Nasycona śnieżną zimą i stosunkowo mokrą wiosną, gleba nie absorbuje wód opadowych i roztopowych. Jednak obecna sytuacja oraz prognozy nie wskazują na wystąpienie ryzyka wezbrania w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Aktualnie stany wody w regionie Małej Wisły kształtują się strefach niskich, średnich i wysokich, z lokalnie możliwymi stanami ostrzegawczymi. Te zaobserwowano na posterunku wodowskazowym Wisła Czarne na rzece Biała Wisełka (trend niezmienny) oraz na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynicy (trend rosnący). 

Podobna sytuacja występuje w regionie Górnej Odry, gdzie również stany wody kształtują się w strefach niskich, średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na posterunku wodowskazowym Branice w Bocznym korycie Opawy (trend niezmienny). 

Wody Polskie informują także, że wszystkie zbiorniki znajdujące się w administracji RZGW Gliwice mają zapewnioną odpowiednią rezerwę powodziową. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach pozostaje w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na obszarze administracji Wód Polskich w Gliwicach. 

Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB.

Wskazanie obszarów zagrożonych podtopieniami w zlewni potoku Kromparek w Bielsko-Białej oraz przedstawienie możliwości i sposobu ich zabezpieczenia to cel zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni cieku Kromparek”, na wykonanie którego dnia 12.04.2021 r. umowę z wykonawcą podpisał Mirosław Kurz – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Opracowanie przedmiotowych założeń stanowić będzie punkt wyjścia dla dalszych koniecznych kroków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na przedmiotowym terenie.

Zwykle niepozorny potok w czasie ulewnych deszczy zmienia szybko swoje spokojne oblicze i stanowi zagrożenie dla mieszkańców ulicy Bestwińskiej i Sejmowej w Bielsku-Białej. Na trudną sytuację powodziową w jego zlewni rzutuje szereg czynników, takich jak choćby intensywna zabudowa w dzielnicy, która stała się atrakcyjna dla mieszkańców. Problematyczny wydaje się również jaz, który  zasila okoliczne stawy hodowlane wodami rzeki Białej. Wody te za pośrednictwem doprowadzalnika trafiają do potoku Kromparek. Jaz nie jest własnością Wód Polskich. Służy zaopatrywaniu w wodę pobliskich stawów i jest niezbędne dla potrzeb gospodarki rybackiej kompleksu komorowicko–bestwińskiego. Użytkownicy stawów pobierają wody z rzeki Białej oraz cieku Kromparek, celem ich zasilania, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Innym czynnikiem, wpływającym niekorzystnie na pojawiające się okresowo wezbrania w tym regionie jest ukształtowanie terenu. Najbardziej zagrożona nieruchomość przy ul. Bestwińskiej położona jest bowiem w widocznym obniżeniu względem nieruchomości sąsiednich, w tym wymienionej drogi powiatowej, co ma istotny wpływ na występujące podtopienia. Ponadto, mieszkańcy dzielnicy Komorowice Krakowskie sygnalizują nasilenie się zjawiska podtopień na tym obszarze po realizacji inwestycji budowy drogi S1 oraz węzła Rosta. Nie bez znaczenia jest również niewielki przekrój koryta cieku poniżej ul. Sejmowej. Wszystkie te czynniki oraz ryzyko kolejnych podtopień stanowiły kilkakrotnie przedmiot wizji terenowych i kontroli Wód Polskich. Wnioski z nich płynące jednoznacznie wskazywały na konieczność opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego obszaru.

- Skomplikowana sytuacja związana z potokiem Kromparek znana była już uprzedniemu administratorowi cieku, którym był Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jednak dopiero obecny zarządca, istniejące od początku 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjął wymierne działania, związane z gruntowną analizą sytuacji oraz przygotowaniem propozycji rozwiązań zmniejszających istniejące w regionie zagrożenie powodziowe – zaznaczył Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po podpisaniu umowy na realizację zadania przygotowania przedmiotowego opracowania oraz dodał:- koncepcja dostarczy rozwiązań wariantowych, którym się przyjrzymy a następnie wdrożymy wybrany z nich, najkorzystniejszy dla Bielszczan i środowiska, tak by ograniczyć ryzyko wezbrań od strony potoku Kromparek, a mieszkańcy dzielnicy mogli ze spokojem patrzeć w jego kierunku także w czasie deszczy czy roztopów.

W ramach zawartej umowy najpóźniej we wrześniu tego roku znane będą rozwiązania, dzięki którym wyraźnie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicznych mieszkańców.

 

Już w niedalekiej perspektywie znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla. A wszystko dzięki realizacji planowanych inwestycji, związanych z uszczelnieniem dotychczasowego systemu zabezpieczeń, chroniących miasto przed wielką wodą od strony rzeki Odry. Istniejące rozwiązania okazały się bowiem niewystarczające i nie dawały Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pewności co do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego obszaru. Z tego też powodu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z miastem Kędzierzyn-Koźle inwestuje w realizację niezbędnych przedsięwzięć minimalizujących ryzyko powodzi.

Dnia 7 kwietnia 2021 r. Wody Polskie w Gliwicach podpisały zdalnie umowę na wykonanie prac budowlanych w ramach jednego z projektów pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Etap II”.

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy, ulokowany w okolicach kędzierzyńskiej oczyszczalni ścieków, objęty został pracami modernizacyjnymi już w ubiegłym roku, w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wówczas, po rozstrzygnięciu przetargu, Wody Polskie w Gliwicach przystąpiły do wykonania prac przygotowawczych, wykonania dróg tymczasowych, robót ziemnych wałowych a także przygotowania zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Przedmiotowe roboty zakończone zostały jeszcze tego samego, 2020 roku.

Rozpoczynająca się właśnie inwestycja stanowi kontynuację realizowanych wówczas prac. Planowane w jej ramach roboty przyczynią się, podobnie jak w pierwszym etapie projektu, do ochrony przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów, a tym samym do zmniejszenia związanego z tym zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców oraz ograniczenia ryzyka skażenia środowiska, a także do ochrony części dzielnicy Pogorzelec i znajdujących w pobliżu ogródków działkowych. Prowadzone w ramach II etapu Projektu prace obejmą dalszą przebudowę oraz budowę nowego odcinka wału na łącznej długości ok. 2 kilometrów. W ich trakcie przeprowadzone zostaną także roboty związane z towarzyszącymi obiektowi budowlami, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty wałowe oraz przejazdy wałowe. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie kosztem ponad 12 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji. Planowany termin ukończenia robót na tym obiekcie to listopad 2021 r.

 

umowa kedziezyn na wody gov

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, poza wskazanym obiektem, zapewnić ma także drugi z planowanych wałów przeciwpowodziowych, chroniący miasto Kędzierzyn-Koźle przed możliwymi powodziami. Powstanie on na lewym brzegu Odry na wysokości odcinka Lasaki-Poborszów. W ramach planowanego, dwuetapowego zadania, nastąpi budowa, przebudowa i modernizacja przedmiotowego obiektu. Roboty w tej lokalizacji zostaną przeprowadzone najpierw w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie na obszarze gminy Reńska Wieś. Także w tym przypadku realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Wód Polskich w Gliwicach z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Miasto na wykonanie koniecznych w tym zadaniu prac przeznaczyło prawie 700 tys. zł, które przekazane zostały na opracowanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za planowane przejęcie gruntów pod tę inwestycję. Całkowity szacowany koszt projektu na chwilę obecną wynosi 35 mln zł. Wody Polskie w Gliwicach w tej chwili zabiegają o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, którą uwzględniono także w projekcie aktualizacji strategicznego dokumentu, jakim są konsultowane właśnie Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Bezpieczeństwo Kędzierzyna-Koźla zwiększy się w niedalekiej przyszłości również dzięki działaniom podejmowanym przez samo Miasto. Poza wspomnianymi odcinkami obwałowań, których modernizacja możliwa jest dzięki wspólnym wysiłkom Wód Polskich w Gliwicach i władz miasta, Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu planuje podjęcia się jeszcze jednej inwestycji, chroniącej tę miejscowość. Przedmiotowe zadanie obejmie roboty na wale przeciwpowodziowym wraz z zastawką na Linecie, który znajduje się na odcinku biegnącym od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego. Ta, finansowana przez Miasto inwestycja, rozpoczęła się w listopadzie 2020 r., a jej zakończenie przewidywane jest jeszcze w bieżącym roku. Dzięki podjętym na tym terenie pracom możliwa jest ochrona przed zalaniem osiedli: Południe, Zachód, Stare Miasto i Rogi. Koszt tych działań to ok. 17 mln zł.

Łączny koszt inwestycji, planowanych do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu to 64 mln zł, z czego środki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach to blisko 46 mln zł.

Powyższe zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpisują się w szerszy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nadodrzańskim miejscowościom położonym w południowej części Polski, od Raciborza, aż po Wrocław. Wiodącą inwestycją, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka powodzi na tych terenach było powstanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod koniec czerwca ubiegłego roku. Obiekt po raz pierwszy spełnił swoje zadanie już kilka miesięcy później, gdy podczas październikowych wezbrań uchronił przed wielką wodą szereg nadodrzańskich miejscowości. Nadchodząca wówczas fala wezbraniowa oraz prognozy hydrologiczne wskazywały na zagrożenie podtopień nie tylko dla zabudowy mieszkalnej i infrastruktury „wyspy” w Brzegu, ale również jednoimiennego szpitala zlokalizowanego właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, jednostki strategicznej pod kątem walki z pandemią covid-19. Uruchomienie obiektu zapobiegło jednak zarówno zalaniu części Brzegu jak i konieczności ewakuacji wspomnianego kędzierzyńskiego szpitala, leczącego pacjentów zakażonych koronawirusem.

 

 FB wielkanoc

 
 
 
Chwil radości i spokoju
spędzonych wspólnie przy wielkanocnym stole.
 
Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie Wam
szczęście i zdrowie,
tak potrzebne w dzisiejszych czasach.
 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
 
 
- życzy Dyrekcja i Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach
 

 

Ważne!

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i ogłoszeniem lockdownu na obszarze kraju, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dn. 27 marca do 25 kwietnia br., będą zamknięte dla osób z zewnątrz. Prosimy o kierowanie korespondencji pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz o kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek regionalnych Wód Polskich są dostępne na stronie internetowej: www.wody.gov.pl


Infolinia Wód Polskich: 22 417 55 00

 

Adres mailowy oraz numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek Wód Polskich – RZGW w Gliwicach: http://gliwice.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad