Trzy tygodnie temu Wisła na wysokości Warszawa-Bulwary miała 312 cm. Teraz ma 82 cm. Podobna sytuacja jest na wielu rzekach w całym kraju. Jeszcze miesiąc temu na wodowskazach lokalnie przekroczone były stany ostrzegawcze i alarmowe, a teraz notowane są niskie stany wód. Zjawisko to widoczne jest m.in. na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, w Wielkopolsce, na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu, na Ziemi Lubuskiej i  w woj. zachodniopomorskim.

 

IMGW stan wody w rzekach stan na 16.06.21

Mapa przedstawiająca stan wody w rzekach w dniu 16 czerwca 2021 r. Źródło: IMGW-PIB

 

W dorzeczu Wisły stan niski jest notowany nie tylko lokalnie na samej Wiśle, ale również na Wieprzu, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Wisłoku, Pisie, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Kamiennej, Liwcu i Wkrze. Także w Dorzeczu Odry stan wody układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski notowany jest na: Kłodnicy, Nysie Łużyckiej, Warcie, Widawce, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Kwisie, Prośnie i Noteci.

 

W CIĄGU MIESIĄCA - OD WEZBRANIA DO NIŻÓWKI

Sytuacja jednoznacznie wskazuje, że bez inwestycji w retencję, woda będzie nam uciekać rzekami do Bałtyku. Obecnie w naszym kraju dzięki retencji gromadzimy nieco ponad 6,5 % objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Wody Polskie prowadzą więc intensywne działania, żeby zwiększyć możliwość zatrzymania i gromadzenia wody w naszym kraju.

Jednym ze skutecznych sposobów, który przy stosunkowo niskich kosztach i w szybkim czasie zwiększa retencję w dolinach rzecznych, jest program Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych, który Wody Polskie rozpoczęły wiosną 2020 i realizują także w tym roku. Dzięki 200 inwestycjom w jego ramach już udało się zgromadzić dodatkowo 57 mln m3 wody!

 

ZASOBY WODNE POLSKI I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RETENCJI

Polska jest krajem o stosunkowo małych zasobach wodnych. Podstawowy składnik bilansu wodnego, czyli średnie roczne opady atmosferyczne, kształtują się na poziomie 620 mm, z czego większość wraca do atmosfery w procesie parowania i tylko część z nich zasila wody powierzchniowe i podziemne. W efekcie średni roczny odpływ wód powierzchniowych wynosi w Polsce ok. 62 mld m³, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje roczny zasób prawie trzykrotnie mniejszy, aniżeli wynosi średnia wartość europejska. Stan ten pogarsza niedostosowana do potrzeb użytkowników zmienność czasowa wód powierzchniowych, która wiąże się z występowaniem cykli lat suchych i mokrych, czy też suchych i mokrych pór roku.

Zasoby wód podziemnych nie są tak zmienne w czasie jak wód powierzchniowych, duża natomiast jest ich zmienność w przestrzeni. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wynoszą ok. 18 mld m³, co stanowi 30% średniego rocznego odpływu.

Jednym z podstawowych sposobów zwiększających możliwość wykorzystania zasobów wodnych jest spowalnianie ich odpływu oraz ich magazynowanie w zbiornikach retencyjnych.

Szacuje się, że realne możliwości retencji, wynikające z warunków topograficznych, demograficznych i gospodarczych, wynoszą w Polsce 15% średniego rocznego odpływu. Aby ten cel osiągnąć Wody Polskie stosują różnego rodzaju działania techniczne i nietechniczne, przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego.

 

WZROST RETENCJI – PO RAZ PIERWSZY OD 30 LAT

Wymierne rezultaty tych działań już są widoczne, ponieważ w 2020 roku przekroczyliśmy funkcjonującą od kilkudziesięciu lat barierę 6,5% krajowej retencji, którą sukcesywnie zwiększamy. W tym celu wykorzystywana jest retencja krajobrazowa (renaturyzacja), retencja leśna, retencja jeziorna, retencja w wyrobiskach pokopalnianych, mikroretencja na terenach miejskich, retencja zbiornikowa oraz retencja korytowa w rzekach. Ta ostatnia jest szczególnie istotna dla rolnictwa, ponieważ zwiększenie retencji w dolinach rzecznych, przyczynia się do poprawy nawodnienia na występujących tam terenach rolnych.

 

STANDARDY DZIAŁAŃ I WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE LOKALNYM

Działania inwestycyjne Wód Polskich są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i technicznych, we współpracy z samorządami oraz lokalnymi społecznościami. Jest to niezbędne dla realizacji wielu przedsięwzięć, co finalnie przekłada się na poprawę bilansu wodnego w kraju. Przykładem jest choćby realizacja projektu Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych, dzięki któremu zatrzymano dodatkowo 57 mln m³ wody i wskaźnik retencji jest nadal systematycznie podnoszony.

Równolegle kładziony jest duży nacisk na poprawę jakości wód w ciekach i jest to zadanie wszystkich społeczności lokalnych i podmiotów gospodarczych.

 

KOMPLEKSOWE INWESTYCJE – W TROSCE O ZASOBY WODNE I ZGODNE Z ZASADMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych w Polsce do poziomu porównywalnego w krajach Europy Zachodniej nie jest możliwe bez budowy dużych wielofunkcyjnych zbiorników wodnych. Pozwalają one gromadzić wodę podczas występowania wysokich przepływów w rzekach, by móc je zasilać w okresach występowania niżówek, często wywołujących dotkliwe susze zarówno hydrologiczne jak i rolnicze, a w konsekwencji również hydrogeologiczne.

Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej wymaga właściwego planowania, systemowych działań, w tym realizacji inwestycji o charakterze wielofunkcyjnym i kompleksowym. Uwzględniających zarówno obecne jak i przyszłe potrzeby ludzi, gospodarki oraz środowiska.

W okresie 3 lat, Nasze Gospodarstwo zrealizowało łącznie ponad 12 tys. inwestycji, planowane są kolejne. Wartość wszystkich zadań prowadzonych przez Wody Polskie przekracza obecnie 20 mld zł.

 

RAPORT od suszy 50 lecia do wzrostu retencji mniejszyZałączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Raport Stop Suszy Wody Polskie_Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji.pdf)STOP SUSZY! 2020 RAPORT od suszy 50-lecia do wzrostu retencji 1505 kB2021-06-17 13:212021-06-17 13:21

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że wraz z tygodnikiem Nowiny Gliwickie oraz Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego nr 29 Dzierżno 19 czerwca br. (sobota) organizuje akcję społeczną pn. "Da się! Zbieramy hasie". W imieniu Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach Pana Mirosława Kurza serdecznie zapraszamy tego dnia o godz. 10:00 na plażę zbiornika Dzierżno Duże, gdzie rozpocznie się inicjatywa sprzątania terenu tego obiektu. Dojazd na miejsce prowadzi ulicą Piaskową w miejscowości Rzeczyce.


Podczas rozpoczęcia akcji przybyli na miejsce Uczestnicy otrzymają potrzebne zestawy worków na śmieci oraz rękawiczek, a także mapki, przedstawiające okolice zbiornika oraz wskazujące strefy przeznaczone do sprzątania dla różnych grup: mieszkańców, przedstawicieli Państwowego Związku Wędkarskiego czy Nowin Gliwickich, którzy wspomogą akcję swoim uczestnictwem.


Nad bezpieczeństwem przedsięwzięcia czuwać będzie zapewniający pierwszą pomoc rowerowy patrol PCK. Sił do sprzątania doda z kolei przygotowana przez wojsko grochówka. Nie zabraknie także edukacyjnych upominków dla najmłodszych, którzy zaangażują się we wspólną akcję sprzątania zbiornika.


Serdecznie zachęcamy do udziału w inicjatywie: „Da się! Zbieramy hasie” także pracowników Wód Polskich! Wykażmy się, tak potrzebną w dzisiejszych czasach, postawą proekologiczną! Wszak #WodyToNieŚmietnik.

 

 

Plakat Da się Zbieramy hasie Easy Resize

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin akcji Da się! Zbieramy hasie.pdf)Regulamin akcji "Da się! Zbieramy hasie" 169 kB2021-06-16 13:362021-06-16 13:36
Pobierz plik (mapa - zb. Dzierżno Duże_Easy-Resize.jpg)Mapa zbiornika Dzierżno Duże 227 kB2021-06-16 13:362021-06-16 13:36
Gdyby nie szeroko zakrojone prace modernizacyjne dziś ulegałby dekapitalizacji. Nie remontowany gruntownie w takiej skali przez minionych ponad 80 lat padł ofiarą nawracających usterek i awarii. Wystarczy powiedzieć, że jedna z komór śluzy w gliwickich Łabędach przez blisko ćwierć wieku nie była użytkowana z powodu uszkodzenia i braki możliwości naprawy. Kanał Gliwicki – bo o nim mowa, dziś odzyskał dawną świetność, a administrator szlaku zyskał pewność co do bezpieczeństwa drogi wodnej dla załóg jednostek pływających i obsługi obiektów hydrotechnicznych.
 
Z okazji ukończenia inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II", obejmującej modernizację śluz Sławięcice i Nowa Wieś, dzisiaj – 14 czerwca br. - odbyła się uroczysta konferencja przy udziale prasy. W spotkaniu na śluzie Sławięcice, znajdującej się na odcinku Kanału Gliwickiego na terenie gminy Kędzierzyn, udział wzięli m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce – Jacek Wasik, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury Monika Niemiec-Butryn, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, parlamentarzyści z regionu, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor RZGW w Gliwicach Mirosław Kurz, przedstawiciele Wykonawcy – firmy SKANSKA S.A., Inżynier Kontraktu inwestycji, przedstawiciele samorządu oraz wielu innych, znamienitych gości.
 
 
 
W trakcie konferencji, stanowiącej uroczyste zakończenie Projektu, zaprezentowano założenia i przebieg prac modernizacyjnych, realizowanych w ramach jego drugiego etapu. W czasie towarzyszącej im wymianie informacji głos zabrał m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej Jacek Wasik, wskazując na znaczący wkład funduszy europejskich w realizację inwestycji, jak również Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, odpowiedzialny za realizację inwestycji. 
- Patrząc na Kanał Gliwicki i jego zmodernizowane śluzy jestem pewien, że dobra współpraca administracji rządowej, samorządu, służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg wodnych, systemowe wykorzystywanie środków inwestycyjnych świadczą o potencjale wodnych autostrad i dowodzą sukcesywnej realizacji postawionych sobie zamierzeń. - podkreślił Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- Dzięki inwestycjom takim jak ta możemy być pewni, że wzrasta poziom bezpieczeństwa mieszkańców, oraz atrakcyjność regionu w obszarze naszej administracji, poprawiają się warunki dla żeglugi. Jednocześnie, będąc zarządcą blisko 6 tys. km rzek na obszarze trzech województw jestem przekonany, że także inne nasze duże inwestycje, realizowane w tym roku – a prowadzimy ich łącznie bez mała 30 (dokładnie 27), których szacunkowa wartość to blisko 1,7 mld zł staną się wkrótce okazją do podobnego spotkania, jak to dzisiejsze i będą sukcesem Wód Polskich. - dodał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz.
 
Po zakończonych prelekcjach przybyli na Kanał Gliwicki goście mieli możliwość zwiedzić śluzę Sławięcice, zapoznając się z efektami ukończonych robót. Po prezentacji obiektu hydrotechnicznego odbył się kilkudziesięciominutowy rejs ze śluzy Sławięcice do drugiej zmodernizowanej śluzy - Nowa Wieś. Podróż statkiem stała się dla gości okazją do dyskusji oraz dalszej wymiany poglądów, dotyczących możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury. Przede wszystkim jednak rejs był sposobnością żeby zobaczyć efekty modernizacji również od strony wody. Po zakończonym rejsie zwiedzono również śluzę Nowa Wieś, na której wykonano podobny zakres prac modernizacyjnych, usprawniając i zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność jej funkcjonowania.
 
 
Decyzja stanowiąca o konieczności modernizacji Kanału Gliwickiego, w tym śluz Sławięcice i Nowa Wieś, podjęta została celem dostosowania tego wyjątkowego w skali kraju kanału do III klasy drogi wodnej. Było to możliwe dzięki działaniom poprawiającym stan techniczny oraz bezpieczeństwo znajdujących się na nim budowli i urządzeń elektromechanicznych, a także dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłaniem informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Prace te pozwoliły także Wodom Polskim w Gliwicach zyskać pewność co do niezawodności śluz. Umożliwiły również zwiększenie przepustowości całego Kanału oraz oszczędne gospodarowania wodą w trakcie śluzowań.
 
W ramach kilkuetapowej modernizacji Kanału Gliwickiego Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły już remonty śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Koszt prac zrealizowanych w ramach bieżącej inwestycji, a więc na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś wyniósł blisko 70 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 to ponad 59 mln zł. Roboty remontowe na obiektach rozpoczęły się w IV kwartale 2017 r. i trwały do czerwca br. Cały ich zakres został uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Instytucję wdrażającą środki Unii Europejskiej stanowiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Roli Wykonawcy inwestycji podjęła się firma SKANSKA S.A., Inżynierem Projektu było natomiast konsorcjum firm Sweco Polska Sp. z o.o. W ramach przeprowadzonych robót przede wszystkim wykonano wrota w komorach śluz, naprawiono ich stalowe ściany, zmodernizowano mechanizmy służące do śluzowania, reprofilowano betony na głowach śluz w komorach, wybudowano kanały obiegowe na tych obiektach czy zmodernizowano instalacje zasilania i instalacji wewnętrznych. Poza powyższym, zdecydowano także o konieczności odmulenia awanportów śluz i wykonaniu na nich nowych dalb, wykonaniu pomostów dla załóg jednostek pływających, wyposażonych w energię elektryczną i wodę do ich użytku, modernizacji budynków sterowni głównej oraz maszynowni, a także wybudowano budynki socjalne i zagospodarowano teren wokół nich.
 
 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ukończyło już remonty na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego. Zostały one przeprowadzone z umożliwieniem żeglugi przez cały czas trwania projektu, bez konieczności jej ograniczania. W ramach modernizacji tak inwestorowi, jak i wykonawcom udało się ocalić od zapomnienia unikatowi w skali kraju historyczny charakter śluz, jaki nadali im budowniczy w pierwsze połowie XX w. Jednocześnie stworzono bezpieczne warunki pracy dla obsługi, uwzględniając elementy nowoczesnego wyposażenia i automatyki. Koszt modernizacji śluz Kanału Gliwickiego wyniósł łącznie ponad 246 mln zł. W najbliższym czasie Wody Polskie planują kontynuację prac na tej wyjątkowej drodze wodnej poprzez realizację kolejnych etapów modernizacji kanału. Stanowić je będą Projekty wpisane do Programu Planowanych Inwestycji na lata 2021-2027, pn. „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap I” na sekcji V i VI, oraz „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap II” na sekcjach 0, I, II, III i IV. 
 

Spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW), które odbędzie się w Gliwicach 17 czerwca online, będzie kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim do zadawania pytań i zgłaszania uwag, dotyczących problematyki wodnej obszarów dorzeczy Wisły i Odry.

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy wcześniej zarejestrować się na nie poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.apgw.gov.pl, w terminie do 15 czerwca. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl - na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne. W tym przypadku nie będzie jednak mozliwości zadawania pytań na czacie.

Serdecznie zachęcamy do zabrania głosu w sprawie gospodarowania wodami w trakcie uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych!

 

baner konsultacje II aPGW 2

 

Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które zakończą się 14 października. W gospodarowaniu wodami dokumenty planistyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.

Przedstawiciele Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz specjaliści Nadzoru Wodnego w Pszczynie mieli dzisiaj, dnia 2.06.2021 r., przyjemność przeprowadzić lekcje terenowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie. To kolejna z aktywności realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w ramach prowadzonego programu „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”.

Zajęcia poświęcone tematyce wodnej odbyły się nad lokalną rzeką Dokawą. Wraz z uczniami klas: I, II, IV i VII specjaliści Wód Polskich zastanowili się nad występowaniem wody w przyrodzie oraz tematyką ochrony przed powodzią. Rozważono kwestię potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą, a także określono co każdy z nas może zrobić aby jej nie marnować. Podkreślono także konieczność dbania o czystość wód oraz zwrócono uwagę, jak ważna jest uważność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas rekreacji nad wodą. Obecne na lekcji dzieci i młodzież wykazały się zainteresowaniem tematem i wiedzą poświęconą lokalnej przyrodzie.

Cieszymy się ze wspólnej nauki i już przygotowujemy się do kolejnych zajęć edukacyjnych!

 

Jednym z obszarów znajdujących się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na którym występuje ryzyko powodzi jest powiat bieruńsko-lędziński. Teren ten, z racji swego położenia, pozostaje zagrożony zalaniem od strony Wisły oraz pomniejszych, lokalnych cieków. Został on znacząco dotknięty m.in. skutkami dwóch ostatnich wielkich powodzi z 1997 r. i 2010 r. Celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru Wody Polskie w Gliwicach prowadzą systematyczne prace, wpisujące się w szereg koniecznych działań inwestycyjnych oraz utrzymaniowych – konserwacyjnych lokalnych rzek.

W planie zadań inwestycyjnych Wód Polskich na rok 2021 ujęto wydatkowanie związane z kilkoma kluczowymi przedsięwzięciami dla tego regionu. W ramach jednej z nich pn. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 – 10+620, prawy wał: 4+200 – 11+450” w bieżącym roku zaplanowano ukończenie rozpoczętych w 2018 r. procedur, związanych z wypłatą odszkodowań za grunty, które stały się własnością Skarbu Państwa. Ponadto, Projekt ten zakłada realizację w 2021 r. prac budowlano-montażowych, polegających na sukcesywnym remoncie przepustów wałowych na obwałowaniach rzeki Gostynki.

Drugą prowadzoną obecnie przez Wody Polskie w Gliwicach inwestycją w regionie jest Projekt pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. Bieruńsko-lędziński”. Także w jego ramach w bieżącym roku zaplanowano regulację spraw własnościowych gruntów, zajętych pod lewostronne obwałowanie rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach. Inwestycja przeciwpowodziowa na tym odcinku rzeki objęła w 2018 r. wykonanie przepustu wałowego P6 w km 2+466 oraz nadbudowę lewego wału rzeki Wisły w km 2+450 – 2+579 na długości 129 m. W kolejnym roku na terenie miasta Bieruń zrealizowano II etap tych robót budowlanych w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 - 3+031.

Innym prowadzonym na tym obszarze Projektem jest zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Prace zaplanowane w jego ramach na 2021 r. to wypłata odszkodowań za grunty, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Kolejna inwestycja prowadzona przez Wody Polskie w Gliwicach w powiecie będzińsko-lędzińskim to zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na ternie miasta Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)”. W jego ramach, po wypłacie odszkodowań za grunty w latach 2019-2020, w bieżącym roku przystąpiono do zakończenia regulacji spraw własnościowych, odnośnie nieruchomości zajętych pod obwałowania rzeki Mlecznej.

Prace polegające na wskazanych wyżej regulacjach stanowią ważny i niezbędny etap poszczególnych inwestycji, nie mogący zostać w żaden sposób pominiętym. Dopiero ich finalizacja daje Wodom Polskim możliwość przystąpienia do kluczowych robót budowlanych, polegających w tym przypadku przede wszystkim na budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, stanowiących podstawową ochronę przeciwpowodziową na mieszkalnych i gospodarczych obszarach zagrożonych zalaniem od strony dużych lub mniejszych cieków wodnych.

Poza realizowanymi przez Wody Polskie zadaniami inwestycyjnymi w powiecie bieruńsko-lędzińskim prowadzone są również, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania budowli i urządzeń wodnych, prace utrzymaniowe na ciekach. W bieżącym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przewiduje wykonanie prac tego typu na wałach rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki, Mlecznej i cieku Goławieckiego, a także konserwację fragmentu międzywala Gostynki. Konserwacji takiej poddany zostanie także fragment nieobwałowanego potoku Goławieckiego.

Roboty utrzymaniowe wliczające się w przedmiotowe plany obejmują:

  1. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+460 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim,
  2. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń-Czarnuchowice, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000 – 4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek,
  3. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeki Gostynki w km 0+000-14+400 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  4. wykonanie konserwacji (utrzymanie): międzywale rzeki Gostynki w km 0+960-9+260 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  5. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów rzeki mlecznej w km 0+000 – 12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice,
  6. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Goławiecki w km 0+000-0+560 w m. Bieruń – Czarnuchowice, gm. Bieruń.

Ponadto, w roku 2021 Wody Polskie w Gliwicach planują przeglądy wałów rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki i Mlecznej. Przeprowadzone zostaną one zgodnie z terminami wynikającymi z ustanowionego harmonogramu, przy współudziale przedstawicieli Gminy Bieruń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach we wszystkich prowadzonych przez siebie zadaniach za kluczowy aspekt uznaje dobro mieszkańców, w powyższych projektach rozumiane jako bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

UWAGA!!!

Konsultacje społeczne aPZRP przedłużone do 22 września 2021 r.

Decyzją Ministra Infrastruktury konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) zostały przedłużone o trzy miesiące, tj. do 22 września 2021 r. Powodem takiego postanowienia jest duże zainteresowanie konsultowanymi dokumentami oraz konieczność szczegółowego omówienia zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza. W tym celu, planowane są dodatkowe spotkania w Szczecinie (3 września) oraz w Gdańsku (6 września), na których zostaną przedstawione ustalenia aPZRP od strony morza i morskich wód wewnętrznych. Na koniec konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Środkowej Odry, które odbędzie się 10 września w Jeleniej Górze.

Dotychczas, ze względu na sytuację epidemiczną, spotkania konsultacyjne aPZRP odbywały się w formule online. Koordynowane przez PGW Wody Polskie przedsięwzięcie, - zgromadziło już ponad 2 000 osób. O szczegółach i formie organizacji dodatkowych spotkań będziemy informowali na bieżąco w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl

Jednocześnie przypominamy, że przez cały można zgłaszać uwagi i wnioski do aktualizowanych dokumentów m.in. poprzez specjalny formularz https://stoppowodzi.pl/konsultacje/ 

Jak konsultujemy?

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U.2017r. poz.1556 z póżn. zm.)  prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

− pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów,

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl 

Spotkania konsultacyjne aPZRP odbyły się dotąd w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku, Olsztynie, Włocławku, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Dęblinie, Wrocławiu, Zgorzelcu, Nysie, Szczecinie i Łodzi. W dniach 25-27 maja zapraszamy na debaty w Gdańsku, Elblągu i Słupsku.

daniil silantev SDoMyyylpnc unsplash Easy Resize

 

Aktualna sytuacja hydrologiczna w regionie Małej Wisły i Górnej Odry

 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 20.30

Po kilkudniowych opadach stabilizuje się sytuacja w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

Pomimo odnotowania kilku stanów ostrzegawczych i jednego alarmowego na wodowskazie Jawiszowice na Wiśle, na wszystkich wodowskazach odnotowano trend spadkowy lub niezmienny. Brak trendów rosnących. Poziom wody w korytach rzecznych stopniowo obniża się. Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich.

W czwartek 20 maja na terenie RZGW w Gliwicach prognozowane są przelotne opady deszczu. Nie powinny one drastycznie wpłynąć na wzrost poziomu wód w rzekach. Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałej gotowości do podejmowania interwencji na ciekach.

************************************************************** 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 9.30

Sytuacja na rzekach w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły stabilizuje się, a występujące obecnie na tym obszarze opady punktowe charakteryzują się małą intensywnością. Nie odnotowano tu wystąpienia wód z koryt rzecznych.

Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze w regionie wodnym Górnej Odry przekroczone zostały na wodowskazach Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Ruda Kozielska, Grabówka i Krapkowice, z kolei w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano je na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Ustroń-Obłaziec, Mizerów-Borki, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Kozłowa Góra i Kuźnica Sulikowska. Stany alarmowe wystąpiły na dwóch wodowskazach: Brynica na rzece Brynicy i Jawiszowice na Wiśle. Na obu posterunkach zaobserwowano trend malejący. Tendencja taka występuje także na większości rzek znajdujących się w administracji RZGW w Gliwicach.

Ubiegłej nocy obserwacji Ochotniczej Straży Pożarnej poddany został przepust wałowy na rzece Gostyni w Bieruniu, z uwagi na obawę nieszczelności obiektu. Dzisiaj w godzinach porannych w miejscu tym odbyła się interwencja grupy wsparcia technicznego. Przedmiotowa sytuacja nie stanowi zagrożenia.

Mimo stabilizującego się poziomu wód w regionie służby Wód Polskich w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują sytuację. Pozostają w stałej gotowości, podejmując konieczne interwencje na ciekach.

 

**************************************************************

 Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 20.30

W ciągu dnia dzisiejszego, zgodnie z prognozą IMiGW charakter opadów powodujących wezbranie poziomu wód w rzekach w administracji Wód Polskich w Gliwicach zaczął zmieniać swój charakter: z wielkopowierzchniowych i intensywnych opadów do deszczu występującego lokalnie o mniejszym, umiarkowanym natężeniu. Nasycenie wodą gleby w zlewni zarówno Górnej Odry, jak i Małej Wisły spotęgowało spływ powierzchniowy i mimo ustępującym opadom – dalszy wzrost stanów wód. W godz. wieczornych w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano stany alarmowe na wodowskazach rzek: Przemszy – stacja Piwoń, Brynicy – stacja Brynica, Wisły – stacja Jawiszowice. Stany ostrzegawcze wskazywały posterunki wodowskazowe na rzekach: Brynica w Kozłowej Górze, Pszczynka w Mizerowie-Borkach, Gostynia w Bojszowach, Wisła w Bieruniu Nowym, Goczałkowicach, Skoczowie, Ustroniu Obłaziec, Wiśle i Wiśle Czarne. Spokojniej sytuacja na wodowskazach przedstawia się w regionie wodnym Górnej Odry, gdzie odnotowano stany ostrzegawcze na rzekach Odrze w Chałupkach, Raciborzu Miedoni, Krzyżanowicach, Bierwce w Grabówce oraz Ruda w Rudzie Kozielskiej. Pozostały stany wód kształtują się w strefach wysokich i średnich.

W ciągu dnia nie odnotowano wystąpienia wód z koryt rzek, nie doszło do podtopień od strony cieków. Jednak służby Wód Polskich w Gliwicach podejmują interwencję na ciekach, monitorują sytuację. Jedną z pojętych interwencji jest wieczorna kontrola sprawności klapy zwrotnej na rzece Gostyni w Bieruniu, gdzie zachodzi obawa nieszczelności.

 

**************************************************************

Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 11.30

W nocy, mimo intensywnych opadów deszczu na terenie całego województwa śląskiego, a także utrzymujących się wysokich stanów wód, nie doszło do lokalnych podtopień. Wszystkie rzeki pozostały utrzymane w reżimie koryt.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Grabówka na rzece Bierawka. Nie odnotowano tu przekroczenia stanów alarmowych. Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się natomiast w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostały tu przekroczone na wodowskazach: Wisła-Czarne, Wisła, Ustroń-Obłaziniec, Skoczów, Mizerów-Borki, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice, Jawiszowice, Kozłowa Góra, Piwoń i Kuźnica Sulikowska.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry osiągnął rzędną ok. 512 cm, odnotowano na nim przepływ w wysokości 330 m3/s. Maksymalny opad za ostatnie 24h w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni Olzy wyniósł 51,8 mm, natomiast po stronie czeskiej – 56,1 mm.

Służby Wód Polskich prowadzą wzmożony monitoring rzek oraz pozostają w stałej gotowości do działania. Utrzymują także stały kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego w Polsce oraz w Republice Czeskiej.

Prognozy wskazują, iż opad wielkopowierzchniowy będzie w najbliższym czasie ustępował, w dalszym ciągu występować będą jednak opady lokalne. W związku z powyższym, w najbliższych dniach utrzymywać się będą wysokie stany wód z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

 

**************************************************************

Aktualizacja, 17 maja 2021r., godz. 20.30

Na ciekach znajdujących się w administracji RZGW Gliwice odnotowano wzrosty stanów wód. Zarówno w Regionie Wodnym Małej Wisły jak i Górnej Odry kształtują się one w strefie stanów lokalnie średnich i wysokich. Stany ostrzegwcze przekroczone zostały na wodowskazach Wisła-Czarne na Białej Wisełce oraz Czechowice-Dziedzice na rzece Biała.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry w dniu 17.05.2021 r. w godzinach wieczornych wskazywał rzędną ok. 361 cm. Prognozowana rzędna na tym wodoskazie ok. godz. 1:00 w nocy dnia 19 maja wyniesie ok. 690 cm.

Pracę rozpoczęła część zbiorników przeciwpowodziowych po stronie czeskiej.

Na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice w dalszym ciągu utrzymują się opady. Ich dalsza przewidywana wielkość wyniesie w dniu jutrzejszym do 30-50 mm/24h. W związku z powyższym w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry spodziewany jest wzrost stanów wód do wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Punktowo w wyniku wystąpienia intensywnego padu możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

 

**************************************************************

Od dzisiejszych godzin nocnych na południu województwa śląskiego znów występują opady deszczu o różnej intensywności. Zlewnie rzek pozostają mocno nasycone wodą. W związku z sytuacją w regionie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, a Odrzańska Droga Wodna w granicach RZGW Gliwice pozostaje zamknięta dla żeglugi.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano natomiast przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. Alarm przeciwpowodziowy w gminach Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kornowac, Nędza i Krzyżanowice został odwołany z dniem 17.05.2021 r.

Zbiorniki wodne na obszarze RZGW Gliwice utrzymują zachowaną rezerwę przeciwpowodziową a poldery pozostają w gotowości do pracy. Gotowy do ewentualnego uruchomienia jest także suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W dniu 17.05.2021 r. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz przeprowadził poranną odprawę związaną z aktualną sytuacją hydrologiczną na obszarze działalności RZGW Gliwice. Pracownicy w terenie prowadzą stały monitoring stanów wód na rzekach. Służby Wód Polskich i Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz w powiatach i gminach, a co szczególnie ważne w przypadku zlewni rzeki Odry, także ze służbami zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej oraz odpowiednikiem Wód Polskich w Czechach - Povodi Odry.

W nadchodzących dniach spodziewane są dalsze opady deszczu. Ponadto na obszarze województwa opolskiego pojawią się burze, możliwy jest również grad. Spodziewana wielkość opadów na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice to do 50mm/24h. W związku z powyższym, w zlewniach Małej Wisły, Przemszy i Soły istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscowo – alarmowych. Stany alarmowe mogą pojawić się także w zlewni Górnej Odry.

 

 

 

Z uwagi na częściowe znoszenie obostrzeń, obowiązujących w naszym kraju w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 17 maja 2021 r. zostają otwarte dla osób z zewnątrz. Dane kontaktowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz jednostek mu podległych są dostępne na stronie internetowej: gliwice.wody.gov.pl.

 

INFOLINIA WÓD POLSKICH: 22 417 55 00