Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z dniem 07.07.2020 r. od godziny 12:00 otwiera dla żeglugi następujące szlaki żeglugowe:

 1. Rzeka Odra  w km 51+000 – 88+000 (UWAGA – ograniczenia w żegludze):
 • przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi,
 • przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie
  150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek
  o zanurzeniu do 60 cm,
 • przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie
  210 – 400  cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).

Utrudnienia na szlaku – mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

 1. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – parametry drogi wodnej klasy Ia.
 2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – parametry drogi wodnej klasy III.
 3. Rzeka Odra w km 98+600 – 174+850 (do OH Zawada) – z głębokością tranzytową 160 cm.