Informacje dotyczące realizowanego zadania pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie”.

 

Lokalizacja Projektu:
Niniejsza inwestycja realizowana jest w województwie opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski, gminy Kędzierzyn-Koźle i Bierawa.

 

Całkowita wartość zadania: 13.883.307,65 zł
Rezerwa celowa 44: 6.911.635,88 zł

 

Okres realizacji inwestycji:
Dokumentacja: 2015-2018 r.
Etap I robót: 7-12.2020 r.
Etap II robót: 4-12.2021 r.

 

Zakres zadania:
Zadanie obejmuje budowę i rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków na długości 1 945 m wraz z obiektami towarzyszącymi, do których należą: przejazdy wałowe, drenaże, rowy i przepusty wałowe, drogi serwisowe. W ramach robót przygotowawczych przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów

Realizacja zadania ma na celu ochronę przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków, rekultywowanego wysypiska odpadów szczególnie niebezpiecznych oraz ochronę dzielnicy Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu.