Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2019 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2020 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.  

Załączniki

  1. Sprawozdanie z KPOŚK 2019.xls 
  2. Klauzula RODO - sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2019r.

Wszystkie informacje odnośnie KPOŚK są również dostępne pod adresem:

http://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

lub na stronie PGW WP BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2019-rok.html

Wypełniając zapisy „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK). Przedstawiamy ankietę na potrzeby tejże aktualizacji.

VI AKPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.

Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez włodarzy gmin.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej tj., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach do dnia 31 października 2019 r.

Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Załączniki:

  1. Ankieta_VI_AKPOSK (format XLS)
  2. Mapa_Drogowa_VIAKPOSK

Wszystkie materiały dot. KPOŚK są dostępne na stronie:

 http://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Mapa drogowa – VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wody Polskie przygotowały „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK) oraz nową wersję wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji ściekowych. Dokumenty te zawierają szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja została prawidłowo wyznaczona, a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w szóstej aktualizacji programu. Publikacja mapy i wytycznych poprzedzona została inicjacją cyklu szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie przeprowadzanych celem ujednolicenia procesu opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących aglomeracji ściekowych.

Pliki do pobrania:

  1. Mapa drogowa dla VI AKPOŚK
  2. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji (2019)

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2018 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017).

Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2018 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 31 stycznia 2019 r.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.  

Załączniki

  1. Sprawozdanie KPOŚK 2018 ankieta.xls
  2. Sprawozdanie KPOŚK 2018 instrukcja.doc
  3. Wykaz aglomeracji na terenie administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie informacje odnośnie KPOŚK są również dostępne pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych