Wypełniając zapisy „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK). Przedstawiamy ankietę na potrzeby tejże aktualizacji.

VI AKPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.

Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez włodarzy gmin.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej tj., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach do dnia 31 października 2019 r.

Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Załączniki:

  1. Ankieta_VI_AKPOSK (format XLS)
  2. Mapa_Drogowa_VIAKPOSK

Wszystkie materiały dot. KPOŚK są dostępne na stronie:

 http://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych