Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania pn.: Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia ochronnego i roboczego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są dostępne pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19311