Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że wszystkie materiały dotyczące postępowania pn.: Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz artykułów pierwszej pomocy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są dostępne pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20253