Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 14 sierpnia 2019 r. od godziny 13.00 występują utrudnienia na V sekcji Kanału Gliwickiego w km 37+400 – 37+500 w związku z prowadzonymi robotami na moście kolejowym (podwieszone rusztowanie). W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.