Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że dnia 28 sierpnia 2019r. od godziny 15.00 zamyka żeglugę na Odrze  na  odcinku od śluzy Wróblin km 157,7 do śluzy Dobrzeń km 164,2 z uwagi na potrzebę obniżenia zwierciadła wody na dolnym stanowisku jazu Wróblin, związaną z przebudową jazu. Przywracanie piętrzenia rozpocznie się 29 sierpnia około godziny 12.00. Otwarcie szlaku nastąpi 30 sierpnia o godzinie 6.00.