Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od  dnia 23  września  2019 r. od  godziny 6.00  zamyka  dla  żeglugi  śluzę  pociągową  na  stopniu  wodnym  Wróblin  km  157,7  rzeki  Odry,  z  uwagi  na  przystąpienie  do  prac  remontowych  komory  śluzy.  Do  śluzowania  jednostek  przepływających  przez  stopień  udostępniona    zostaje   śluza  mała.   Jednocześnie  informujemy,  że  do  pomocy   przy  śluzowaniu  zestawów  wymagających  rozdzielenia  na mniejsze  jednostki  użyczymy    motorówki  roboczej  Wód  Polskich   pracującej  na  stopniu  w  dniach  od  poniedziałku  do  piątku   w  godzinach  od  7.00  do  15.00.  O  przywróceniu  żeglugi  śluzą  pociągową  poinformujemy  odrębnym  komunikatem.