Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w  dniu  25 września od  godziny  12.00  zamyka  odcinek  drogi  wodnej  pomiędzy  stopniami  wodnymi  Wróblin  km  157,7   i  Dobrzeń  km  164,2             z  uwagi  na  potrzeby  obniżenia  wody  dla  wykonawcy  robót  modernizacyjnych    jazu  we  Wróblinie.  Żegluga  na  powyższym  odcinku   zostanie  przywrócona  w  dniu  29  września  o  godzinie  12.00.