Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 23.09.2019r. zamyka dla żeglugi śluzę Kłodnica na Kanale Gliwickim z powodu awarii. Otwarcie żeglugi nastąpi po zakończeniu prac remontowych. O wznowieniu żeglugi powiadomimy odrębnym komunikatem.