Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z dniem 30 września 2019 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi komorę północną śluzy Kłodnica na Kanale Gliwickim.