Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z uwagi na prowadzone roboty związane z modernizacją śluzy Nowa Wieś od dnia 14 października do 30 listopada 2019 r. zostanie obniżony poziom wody na I sekcji Kanału Gliwickiego (odcinek śluza Kłodnica - śluza Nowa Wieś). Głębokość tranzytowa sekcji I Kanału Gliwickiego będzie wynosiła 1,4 m. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.