Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 16.10.2019 r. zamyka dla żeglugi komorę północną śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim. Śluzowania będą odbywały się komorą południową. Za utrudnienia przepraszamy.