Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 8 listopada 2019 r. od godziny 9:00 zostaje przywrócony ruch żeglugowy na V sekcji Kanału Gliwickiego w km 37+400 – 37+500. Roboty związane z remontem obiektu mostowego w br. zostały zakończone. Prosimy o stosowanie się do oznakowania nawigacyjnego.