Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z uwagi na prowadzone roboty związane z modernizacją śluzy Nowa Wieś w dniach 5-6 grudnia 2019 r. zostanie obniżony poziom wody na II sekcji Kanału Gliwickiego (odcinek śluza Nowa Wieś - śluza Sławięcice). Głębokość tranzytowa sekcji II Kanału Gliwickiego będzie wynosiła 1,4 m. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.