Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia o zamknięciu dla żeglugi Kanału Gliwickiego z dniem 15.12.2019r.