Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na kładce pieszo – rowerowej w Opolu w km 150,5 rzeki Odry, nad dolną głową śluzy  pociągowej Opole, zostaje ograniczona wysokość prześwitu o ok. 150 cm, czyli dla NPP wartość prześwitu wynosi obecnie 5,5 m, a dla NWŻ - 2,7 m. Planowany termin zniesienia ograniczeń – lipiec 2020 r.