Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że z dniem 31 grudnia 2019r. od godziny 6.00 zamyka żeglugę na Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku od km 51,0 do km 181,3. Planowane zamknięcie podyktowane jest koniecznością wykonania prac konserwacyjno-remontowych na budowlach stopni wodnych.
Przewidywany termin przywrócenia żeglugi to 15.03.2020 r., jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. O przywróceniu żeglugi poinformujemy odrębnym komunikatem.