Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje, że z dniem 16.03.2020 r. od godz. 6:00 otwiera dla żeglugi następujące szlaki żeglugowe :

1. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000 (UWAGA – ograniczenia w żegludze)

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - 400 cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

Utrudnienia na szlaku – mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – parametry drogi wodnej klasy Ia

3. Rzeka Odra w km 95+600 - 181+300 – z głębokością tranzytową 160 cm.