Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. od godziny 12.00 zamyka odcinek drogi wodnej pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150,53 i Wróblin km 157,7 rzeki Odry z uwagi na potrzeby obniżenia zwierciadła wody dla robót  modernizacyjnych jazu we Wróblinie. Żegluga na powyższym odcinku zostanie przywrócona w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 12.00.