Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 6 maja 2020 r. od godziny 18.00 zamyka odcinek drogi wodnej rzeki Odry pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150,53 i Wróblin km 157,7 z uwagi na potrzeby obniżenia zwierciadła wody dla robót modernizacyjnych jazu we Wróblinie. Piętrzenie na stopniu Wróblin będzie stopniowo przywracane w dniu 7 maja od godziny 12.00, a wznowienie żeglugi na powyższym odcinku nastąpi od dnia 8 maja o godzinie 6.00.