Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 8 maja 2020 r. od godziny 10:00 zostaje przywrócony ruch żeglugowy dla śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim.