Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 18 maja 2020 r. od godziny 16.00 zamyka odcinek drogi wodnej rzeki Odry pomiędzy stopniami wodnymi Zawada km 174,8 i Ujście Nysy km 180,4 z uwagi na konieczność obniżenia piętrzenia dla usunięcia awarii iglic na jazie Ujście Nysy. Piętrzenie na jazie będzie stopniowo przywracane w dniu 19 maja od godziny 15.00, a wznowienie żeglugi na powyższym odcinku nastąpi od dnia 20 maja od godziny 6.00.