PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje że w dniu 1 czerwca 2020 r. zamyka żeglugę na odcinku od km 51+000 do km 181+300 z uwagi na przekroczenie stanów ostrzegawczych na wodowskazie Miedonia.