Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż w dniach 8.06.2020 r. - 10.06.2020 r. na Budowli Przelewowo - Spustowej Zapory Czołowej Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zostaną przeprowadzone próby zdalnego sterowania zasuwami głównymi. W związku z powyższym mogą wystąpić wahania poziomu wody w rzece Odrze.