Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o aktualnej sytuacji na szlaku żeglownym Kanału Gliwickiego.

 1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.
 2. Kanał Kędzierzyński – głębokość tranzytowa 140 cm

- z uwagi na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału.

 1. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

Śluzy na Kanale Gliwickim czynne codziennie w godz. od 6:00 do 22:00.

 1. Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:
  1. Śluza Dzierżno – komora południowa (modernizacja komory)
  2. Śluza Łabędy – komora północna (modernizacja komory)
  3. Śluza Sławięcice – komora południowa (modernizacja komory)
  4. Śluza Nowa Wieś – komora południowa (modernizacja komory)
  5. Śluza Kłodnica – komora południowa (przebudowa mostu kolejowego w awanporcie

dolnym).

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 1. Utrudnienia na szlaku żeglugowym.

- śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory północnej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości tranzytowe mają wartość od 120 do 170 cm