Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 25.06.2020 r. od godz. 16:30 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki na odcinku Port Gliwice - śluza Dzierżno.