Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 26.06.2020 r. od godz. 16:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki.