Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 27.06.2020 r. od godz. 9:00 zamyka dla żeglugi Kanał Gliwicki na odcinku śluza Kłodnica - śluza Dzierżno.