Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 03.07.2020 r. od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi Kanał Gliwicki na odcinku Śluza Dzierżno - Śluza Kłodnica.