Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniach 28 - 30.07.2020r. wystąpią utrudnienia w żegludze pomiędzy Śluzami Dzierżno i Łabędy (sekcja V) z powodu obniżenia poziomu wody o 35 cm. Utrudnienia w żegludze wynikają z konieczności przeprowadzenia prac remontowych.