Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 03.08.2020 r. do odwołania śluza Kłodnica będzie nieczynna dla żeglugi. Przerwa w żegludze wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych.