Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że zamknięty dla żeglugi pozostaje odcinek Odry od km 174,8 Zawada do km 180,4 Ujście Nysy z uwagi na awarię jazu kozłowo – iglicowego spowodowaną przejściem wód wezbraniowych. W czasie przepływu wód wezbraniowych uszkodzone zostały 4 kozły jazu. Zostało zlecone ich warsztatowe wykonanie i w obecnym tygodniu rozpoczyna się ich montaż na jazie. Przewidywany termin zakończenia robót i wznowienia piętrzenia to 10 sierpnia 2020 r.