Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje, że z dniem 22.08.2020 r. od godz. 8:00 otwiera dla żeglugi następujące odcinki drogi wodnej :

  1. Rzeka Odra  w km 51+000 – 88+000 (UWAGA – ograniczenia w żegludze):

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi.

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm.

- Przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 – 400  cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia).

Utrudnienia na szlaku – mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

  1. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – parametry drogi wodnej klasy Ia
  2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – z głębokością tranzytową 160 cm.