Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje, że w dniu 22 sierpnia 2020 r. od godziny 6.00 otwiera odcinek drogi wodnej rzeki Odry od  km 98+600 do km 174+850 (do OH Zawada) z głębokością tranzytową 120 cm.

Odcinek poniżej stopnia wodnego OH Zawada - km 174+850 do OH Ujście Nysy - km 181+300 nadal pozostaje zamknięty.