Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. od godziny 15:00 otwiera odcinek drogi wodnej rzeki Odry od km 174+800 Stopień Wodny Zawada do km 181+300 Stopień Wodny Ujście Nysy z głębokością tranzytową 140 cm. Jednocześnie na odcinku 98+600 do 174+80 zwiększa się głębokość tranzytową do 160 cm.