Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 2 września 2020 r. zamyka dla żeglugi śluzę Groszowice w km 144,75 rzeki Odry od godziny 14.00 do czasu usunięcia awarii elektrycznej. O przywróceniu żeglugi poinformujemy odrębnym komunikatem.