Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 3 września 2020 r. o godzinie 10.00 otwiera dla żeglugi śluzę Groszowice w km 144,75 rzeki Odry.