Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że na wniosek PORR S.A. oraz Działu Realizacji Projektów w Opolu zamyka się dla żeglugi odcinek szlaku żeglownego na rzece Odrze w dniach 17.09.2020 r. od godziny 6:00 do 19.09.2020 r. do godz. 15:00 od śluzy Opole w km 150+530 do śluzy Wróblin w km 157+700. Zamknięcie szlaku na tym odcinku podyktowane jest koniecznością wykonania pomostów stężających na dalbach cumowniczych oraz robót antykorozyjnych przepławki w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie - etap I".
Po wykonaniu robót natychmiast zostanie wznowiona żegluga na tym odcinku.