Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 24 września od godziny 07:00  zamyka odcinek drogi wodnej pomiędzy stopniami wodnymi Opole km 150+530 i Dobrzeń km  164+200 z uwagi na potrzeby obniżenia wody dla wykonawcy robót modernizacyjnych jazu we Wróblinie. Żegluga na powyższym odcinku zostanie przywrócona w dniu 25 września o godzinie 06:00.